Zemřeme na tropické nemoci?

21.06.2014 10:32

Za jedno z rizik spojených oteplováním klimatu na Zemi se považuje hrozba rozšíření tropických nemocí do dalších částí světa, především díky rozšíření komárů přenašečů. Hlavním problémem by se měla stát malárie, která je v současném době nejčastější příčinou mortality ve světě, zejména kvůli masivnímu umírání na tuto chorobu v Africe. Úvaha, že při oteplení klimatu bude i mírnému pásu hrozit podobná úmrtnost na malárii, jakou má nyní tropická Afrika, se objevuje poměrně často, je ale poněkud zcestná.

Na malárii sice zatím neexistuje spolehlivé očkování, ale je patrně jen otázkou času, kdy se ho podaří vyvinout. Při včasné diagnóze je však malárie už nyní poměrně úspěšně léčitelná. Problém je jen cena léčby, která pro obyvatele vyspělých ekonomik není nijak závratná, ale lidé v chudých zemích ji nejsou schopni zaplatit.

Přestože oteplování klimatu může boj s malárií zhoršit, katastrofa nás rozhodně nečeká. Vyspělý svět se této nemoci dokáže bránit a v rozvojových zemích tropické oblasti už se situace nezhorší. Budoucí rozšíření této nemoci jakož i dalších tropických chorob tak bude záviset spíše na ekonomickém rozvoji a přístupnosti zdravotní péče pro obyvatelstvo, než na stavu klimatu.