Získávání poznání - parampara

08.03.2015 09:14

Všichni velcí áčárjové (autorizovaní duchovní představitelé) popsali, že způsoby získávání poznání se mohou zakládat buď na přímém smyslovém vnímání, logické analýze nebo na zjevených písmech (čtyřech Védách včetně Upanišad, Védánta-súter, Bhagavad-gítě, Purán atd.). Přímé smyslové vnímání a logický úsudek jsou ovlivněny čtyřmi lidskými nedostatky. Jmenovitě: vlastníme nedokonalé smysly, nevyhnutelně se dopouštíme chyb, podléháme iluzi a máme sklon podvádět. Těmito nedostatky trpí každá hmotně podmíněná bytost (vědce a filozofy nevyjímaje).

Abychom tedy mohli proniknout do tohoto nadčasového poznání, musíme se obrátit na ty, kdo již skutečné poznání obdrželi. O tom, co je poznání bychom mohli argumentovat léta a léta, provádět milióny pokusů, mohli bychom za ně utrácet nesmírné množství peněz, a přesto bychom se konečné pravdě nedobrali (jak ilustruje moderní vědeckotechnický pokrok). Védánta-sútra (2.1.11) se zmiňuje, že logické úvahy k závěrům nevedou. Mundaka Upanišad (1.2.12) říká:


 

tad-vigjánartham sa gurum évabhigaččhét
samit-panih šrótrijam brahmaništham


 

„Pro správné pochopení je třeba obrátit se na duchovního učitele, který je znalý Véd a plně oddán Absolutní Pravdě.“

Zároveň duchovní učitel musel poznání také odněkud získat. V Bhagavad-gítě (4.2; évam paramparam práptam) Šrí Krišna říká, že toto poznání je získáváno učednickou posloupností (paramparam).

Od doby, kdy Vjásadéva sestavil Védy, uplynula dlouhá doba. V tomto širokém časovém rozpětí působilo mnoho áčárjů, kteří udržovali védské poznání ve své původní čistotě. Můžeme z nich zmínit ty nejvýznamější: Madhva, Padmanábha, Nrihari, Mádhava, Akšóbhja, Džaja Tírtha, Gjánasindhu, Dajánidhi, Vidjánidhi, Rádžéndra. Džaja Dharma, Purušóttama, Brahmanja Tírtha, Vjása Tírtha, Lakšmí Pati, Mádhavéndra Purí, Íšvara Purí, Čaitanja Maháprabhu, šest Gósvámích z Vrindávanu, Krišnadása, Naróttama, Višvanátha, Džagannátha a v posledních dvou stoletích Bhaktivinóda, Gaurakišóra, Bhaktisiddhánta Sarasvatí a A.Č. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda, který přinesl védské poznání a kulturu na Západ.