Živá prázdnota

19.04.2014 09:25
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Mistr zkoušel žáka:

"Ukaž mi, jak uchopíš prázdnotu."

Žák chňapl rukou do vzduchu.

"Tak ty myslíš, že to dostaneš takhle lacino?"

"A jak tedy jinak?" divil se žák.

Než to dořekl, mistr ho popadl za nos a začal mu s ním kroutit.

"To je moc," křičel žák, ale mistr nepovolil a poznamenal:

"Jinak přece prázdnotu neuchopíš."