Život

13.04.2014 09:27
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Hui-neng:

Lampa je zdrojem světla a světlo je životem lampy. Nemohou být bez sebe.