Zjevení Panny Marie v Medžugorii

06.07.2014 09:41

24. června 1981 si Panna Maria údajně vybrala za svoje spolupracovníky 6 vizionářů, a podle slov, které prý řekla 1. března 1984, celou farnost (Ja jsem si tuto farnost zvláštním způsobem vybrala a chci ji vést).

24. června 1981 šest mladých lidí: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragičević, Vicka Ivanković, Ivan Dragičević, Ivan Ivanković a Milka Pavlović nad místem nazvaným Podbrdo - vrch zjevení, které se nachází několik metrů nad cestou Medžugorie - Bijakovići; údajně viděli mladou ženu s dítětem v náručí, která jim rukou ukazovala, aby se k ní přiblížili, ale kvůli strachu to neudělali.

25. června 1981 okolo šesté odpoledne Ivanka, Mirjana, Vicka a Ivan cítili, že musí jít na to místo. V ten den se podle jejich tvrzení s Pannou Marií modlili a povídali. Proto se 25. červen v Medžugorii slaví jako den výročí zjevení. Od tohoto dne měli vizionáři každodenní zjevení, kdekoliv se nacházeli.

První slova, která podle mladých vizionářů Panna Maria řekla světu, byla: „Mír, mír, mír - a jenom mír! Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem a též mezi lidmi!“ (26. června 1981). Hlavní poselství jsou mír, víra, obrácení, modlitba, půst.

Vizionáři zjevení nejčastěji označují jako "Gospu", což je v bosenštině a chorvatštině běžné označení pro Pannu Marii. Gospa sama sebe nazývá Královnou pokoje - Královnou míru (Kraljica mira). Vizionářům se Gospa zjevovala v podobě blízké jejich představám o Panně Marii a také hovořila o Ježíši jako svém synovi.

Protože se zjevení konala v komunistické zemi, začalo pronásledování vizionářů, rodičů, rodin, farníků, kněží i poutníků. Komunistická moc neviděla příliš ráda veliké lidové, nekontrolované a hlavně ideologicky závadné shromáždění, kterého se účastnilo stále větší množství lidí. Ti tam provolávali mnohdy řadu protikomunistických hesel a objevovaly se i různé symboly vyjadřující odpor proti systému. Međugorje se tak stalo místem, jakýmsi symbolem nesouhlasu s tehdejší jugoslávskou mocí a protestu mezi katolickými Chorvaty, kteří stále méně souhlasili s ateistickou mocí, soustředěnou navíc v pravoslavné části země (Bělehradě). Vizionáři prošli policejním výslechem, psychiatrickými vyšetřeními. Správce farnosti páter Jozo Zovko OFM byl měsíc po zjevení zatčen a odsouzen na 3,5 roku.

Dnes na místo zjevení vede strmý chodník, v roce 1989 byly postaveny bronzové reliéfy výjevů z modlitby růžence (dílo prof. Carmela Puzzola). Na místě údajného zjevení je socha Panny Marie, Královny pokoje, podobná soše, která se nachází před kostelem (dílo Dina Felicia - 1987).

Medžugorie je údajně jednim z nejnavštěvovanějších katolických poutních míst současnosti (vedle Lurd, Fatimy a Santiaga de Compostela). Na přelomu července a srpna se zde každoročně koná Mladifest ("Festival mladých"), který údajně navštěvuje až 50 000 osob. Katolická církev se k pravosti zjevení dosud závazně (ústy papeže) nevyjádřila, vyskytuje se v ní pestrá paleta názorů od souhlasných přes rezervované až po kritické. Místní biskup (diecéze Mostar-Duvno) Ratko Peric má k medžugorským zjevením negativní postoj.

17. března 2010 oznámilo tiskové středisko Svatého stolce, že při Kongregaci pro nauku víry byla zřízena zvláštní asi dvacetičlenná Mezinárodní vyšetřovací komise o Medjugorii, jejímž předsedou kardinál Camillo Ruini. Komise má své poznatky a závěry sdělovat Kongregaci pro nauku víry.