Zjevení Panny Marie v Suchém Dole

15.06.2014 09:56

V letech 1892–1895 mělo docházet k 23 zjevením Panny Marie dívce Kristině Ringlové v Suchém Dole na Náchodsku.

Panna Marie se poprvé Kristině Ringlové měla zjevit dne 10. srpna 1892 odpoledne. Toho dne spatřila v Suchém Dole temnou a vysokou postavu ženy, která byla v černém rouchu sahajícím až k zemi. Měla hnědé (rozpuštěné) vlasy a bledý obličej s modrýma očima, které upřeně hleděly na dívku. Tajemná žena ji třikráte oslovila "Pozdrav Pán Bůh", a přitom (jako již od začátku zjevení) budila dojmem, že se nadnáší nad zemí. Po tomto pozdravení se dívka lekla a utekla domů.

Následovalo prý další a další zjevení. Dokonce i zázračné uzdravení lidí, kteří použili hlíny z tohoto místa na léčení svých nemocí. Díky těmto událostem se zprávy o Suchodole rychle rozšířily i do vzdálených koutů Rakouska-Uherska. V lednu 1893 se s Kristinou Ringlovou vydalo do Ticháčkova lesa, kde zjevování probíhalo, celé procesí (včetně některých církevních hodnostářů). Nikdo z účastníků ale nic neviděl ani neslyšel. Dívka se pouze upřeně dívala na místo zjevení a přitom se modlila. Všechny informace, které dostávala od záhadné paní, prý nemohla nikomu prozradit.

Po lednu 1893 příliv poutníků natolik vzrostl, že se dokonce musely posilovat vlakové spoje mířící do Police nad Metují. Někdy jich totiž přijelo až 15000 denně  Obchodníci této situace využívali v plné míře, poněvadž jejich stánky lemovaly cestu od Police nad Metují až k Suchému Dolu.

V první polovině roku 1893 byla postavena v Suchodole socha Panny Marie a křížová cesta, na jejich posvěcení byl pozván tehdy nově ustanovený královéhradecký biskup Eduard Brynych. Ten odmítl a naopak 15. října 1893 vydal pastýřský list, kde upozornil věřící, že na místo nemají vykonávat poutě, dokud nebudou církevně povoleny. Posléze bylo na pokyn biskupa úřady zakázáno chodit i do míst údajného zjevování, taktéž bylo zakázáno vystavět plánovanou kapli a pořádat sbírky. Zákazů se moc nedbalo, proto muselo zasahovat četnictvo (někteří lidé byli i zatčeni a nepodmíněně odsouzeni). V této době začali příslušné orgány Kristinu Ringlovou vyslýchat, zda není slabomyslná. Biskup E. Brynych vydal následně další pastýřský list, ve kterém ostře kritizoval události v Suchém Dole, zakázal sem putovat za účelem uctívání Panny Marie Suchodolské a nařídil vybrané peníze použít na jiné dobré úmysly. Putování následně ochablo, ale nevymizelo.