Zkouška

12.04.2014 09:29
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Prvý zenový patriarcha, Bódhidharma, přinesl Zen do Číny z Indie v šestém století. Po devíti letech v Číně si přál vrátit se domů, a tak shromáždil své žáky, aby vyzkoušel jejich pochopení.

Dófuku řekl: "Podle mého názoru je pravda mimo tvrzení či popírání. To je její cesta."

Bódhidharma odpověděl: "Máš mou kůži."

Mniška Sódži řekla: "Podle mého názoru je to jako Ánandovo vidění Buddhovy země - jednou a provždy."

Bódhidharma odpověděl: "Máš mé maso."

Doiku řekl: "Celý svět je pouhou prázdnotou. Připadá mi, že Nic je skutečností."

Bódhidharma poznamenal: "Máš mé kosti."

Konečně Eku se uklonil před mistrem – a zůstal mlčet.

Bodhidharma řekl: "Máš můj morek."