Zpráva MV: Extrémisté mizí z ulic na internet

08.07.2018 21:50

 

Stíhání Čecha pro terorismus, kvazi-mediální projekty jako prostor pro extremisty. Ministerstvo vnitra ČR vydalo Souhrnnou situační zprávu o vývoji extremistické scény za první čtvrtletí roku 2018. Přetiskujeme z ní to podstatné.

Za první čtvrtletí roku 2018 je evidováno 49 trestných činů s extremistickým podtextem. Z toho 18 jich bylo objasněno. V této souvislosti Policie ČR eviduje za první čtvrtletí roku 2018 celkem 29 stíhaných osob.

 

Tradiční pravicově extremistická uskupení přestala být politicky relevantní.

Nejefektivněji pracovalo s obdobnou agendou hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura. To ale nelze označit za extremistické dle definice využívané Ministerstvem vnitra.

Obě hlavní tradiční pravicově extremistické strany, Dělnická strana sociální spravedlnosti (dále jen „DSSS“) a Národní demokracie (dále jen „ND“), se ve sledovaném období projevovaly velmi pasivně. Jejich členové v podstatě jen sledovali pro ně zajímavé společenské události a měli tendenci na ně reagovat.

 

Xenofobní projevy neextremistických subjektů

Hned zpočátku roku vzbudily ohlas nenávistné projevy na adresu prvního novorozeněte roku 2018, které se narodilo české občance a tureckému Kurdovi. Rasistické vzkazy se začaly šířit hlavně na stránce WeAreHereAtHome.

Daleko více pozornosti ovšem vzbudily projevy spojené s hnutím Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (dále jen „SPD“). V souvislosti s odkupem vepřína v Letech byly zaznamenány výroky některých představitelů hnutí na adresu bývalého pracovního, resp. cikánského tábora, ve kterém našlo za druhé světové války smrt několik stovek osob a další stovky byly deportovány do vyhlazovacího tábora Osvětim – Březinka. Policie ČR zahájila v únoru úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia proti třem poslancům hnutí, včetně předsedy Tomia Okamury.

 

Teroristický útok v Čechách

V únoru byl obviněn pro trestné činy teroristický útok a vyhrožování teroristickým trestným činem muž, kterého policie podezírá, že v červnu a v červenci roku 2017 úmyslně pokácel strom do kolejiště, aby tak způsobil nehodu osobního vlaku. Na místě podle policie zanechal a poté v několika případech v regionu Mladoboleslavska poházel či vylepil letáky, kde vyhrožoval teroristickými útoky. Motivem činu měla být snaha negativně ovlivnit veřejné mínění proti muslimské komunitě. Informace o možném teroristickém útoku islamistů byla tehdy mj. šířena mezi islamofobními aktivisty.

 

Paramilitární skupiny

V březnu zahájili policisté trestní stíhání proti Martinovi Zapletalovi, členovi kontrolní komise Československých vojáků v záloze za mír, pro podezření ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, kterého se měl dopustit výroky o nutnosti používat cepy a další předměty proti vlastizrádcům, muslimům a islámu na veřejném shromáždění v listopadu roku 2017.

 

Extremisté a xenofobní populisté nedokázali ve sledovaném období uspořádat masovější veřejnou akci.

Aktivity extremistů a xenofobních populistů se přesunuly z ulic na internet. Ve virtuálním prostoru se diskutují dílčí medializované události. Chybí myšlenka, která by měla dlouhodobější platnost a celorepublikový přesah.

 

Virtuální prostor se snažily okupovat tzv. kvazi – mediální projekty. Ty se nadále snažily extremistům „podsouvat“ různá témata a nezřídka jim i dávaly prostor.

Tzv. kvazi – mediální projekty nadále intenzivně plnily své poslání, které spočívá v polarizování společnosti, vytváření informačního chaosu a pocitu nedůvěry v demokratické instituce a seriózní média. Za tím účelem některé z nich účelově dávaly prostor i extremistickým uskupením. Dále šířily jejich názory, případně přicházely s vlastními zjištěními, kterých by se extremisté mohli tzv. „chytit“. Podporu kvazi – mediálních projektů tuzemští extremisté a xenofobní populisté nekriticky vítají a přijímají. Na počátku roku hojně rezonovaly v této mediální scéně prezidentské volby, některé kvazi – mediální weby se aktivně podílely na šíření dezinformací.

 

Některé kvazi-mediální projekty nadále účelově pokračovaly v nastolování xenofobních témat. Stále opakovaly nebezpečí spojená s migrací a islámem, problematické soužití s romskou menšinou apod.

V souvislosti s vraždou slovenského novináře Kuciaka začaly uveřejňovat kvazi – mediální weby různé konspirační teorie o snahách organizovat v Čechách a na Slovensku „majdany“.

 

Rizika spojená s náboženským extremismem

Situace z hlediska náboženského extremismu byla v ČR nadále stabilní. Stále platil první stupeň ohrožení terorismem. Migrace v uplynulém období nijak zásadně nezasáhla do složení tuzemských náboženských komunit. Většinově se muslimská komunita projevovala umírněně.

Bezpečnostní složky nicméně důsledně monitorovaly potenciální rizikové fenomény, které by mohly vést k možné radikalizaci jednotlivců. Naprosto prioritní je v této oblasti monitoring navrátivších tzv. zahraničních bojovníků. Zde však nadále platí, že ČR není dosud těmito rizikovými jedinci vnímána jako cílová destinace.

Významným problémem nadále zůstává zahraniční džihádistická propaganda na internetu, v rámci které se šíří výzvy a návody k páchání teroristických útoků.

 

Levicově extremistická scéna byla nadále roztříštěná. Anarchistické přímé akce přestaly.

 

Celá zpráva je ke stažení zde: https://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx