Ztracený židovský kmen v Indii se měl přestěhovat do Izraele

30.03.2016 12:16

 

Pozoruhodný příběh kolem jednoho ze „ztracených kmenů starých Izraelitů“ se odehrává ve vesnicích severoindických států Manipur a Mizoram, které leží na hranicích Barmy a Bangladéše. Všichni členové kmene Bnej Menaše se měli přestěhovat do Izraele, ale vydávání víz pro ně bylo zastaveno. Upozornil na to web katarské televize Al-Džazíra.
reklama

V roce 2005 uznal sefardský vrchní rabín Izraele Šlomo Amar příslušníky kmene Bnej Menaše jako potomky jednoho z „deseti ztracených kmenů starých Izraelitů“, kteří byli před více než 2700 lety odvedeny Asyřany do exilu. Nakonec skončili až v odlehlých částech dnešní Indie.Kolem 2000 lidí z celkového počtu asi devíti tisíc lidí už přesídlilo do Izraele, ale vydávání víz pro ně vláda v Tel Avivu zastavila. Některými lidmi jsou totiž obviňováni, že důvodem jejich emigrace jsou pouze ekonomické důvody. Představitelé Bnej Menaše to popírají, i když je jasné, že jejich životní podmínky jsou v prastaré vlasti jednoznačně lepší, než v této chudé části Indie.

Více na https://www.reflex.cz

 

 

V pondělí 24. prosince 2012 přistál na tel-avivském letišti Bena Guriona letoun, na jehož palubě se do země svých předků "vrátila" zhruba padesátka indických Židů, potomků jednoho z deseti "ztracených kmenů" Izraelitů. Podle očitých svědků je v příletové hale nadšeně vítala část jejich někdejších krajanů, kteří byli do Izraele přesídleni již před 7 léty. V nadcházejících týdnech je očekáván přílet stovek dalších příslušníků tohoto kmene známého pod jménem Bnej Menaše.

Jak známo, Bnej Menaše, kteří odvozují svůj původ od kmene Manases, byli po vpádu Asyřanů do severní části izraelského království odvlečeni spolu s devíti dalšími kmeny Izraele do exilu. Podle své ústně předávané tradice putoval kmen Bnej Menaše přes Persii, Afganistan, Tibet a Čínu až do severovýchodní části Indie ke hranicím s Barmou a Bangladéšem, kde dodnes žije v počtu cca. 7000 osob. Příslušníci Bnej Menaše stále praktikují judaismus, slaví šabat a svátky dle židovského kalendáře a dodržují kašrut.

V březnu 2005, po několikaletém šetření, uznal vrchní izraelský rabín Šlomo Amar příslušníky kmene Bnei Menaše za přímé potomky Izraele. Díky tomu mohlo následně asi 1700 z nich provést aliju do Izraele, kde se pak podrobili konverzi. Dnes žijí především v osadách Kirjat Arba, Ofra a Bejt El na Západním břehu.

Dva roky poté však vláda Ehuda Baraka vystavování víz indickým Židům zastavila. V té době se také v Izraeli ozývaly kritické hlasy zpochybňující autenticitu jejich původu a zdůvodňující jejich úsilí o emigraci do Izraele přetrvávající bídou v Indii.

Nyní, po opětovné změně postoje izraelské vlády, lze podle Michaela Freunda z organizace
Shavej Izrael doufat, že se postupem času podaří z Indie přestěhovat a do izraelské společnosti úspěšně začlenit všechny zbývající indické Židy toužící vrátit se do Zaslíbené země.

Mimochodem, ke zdařilé integraci má tentokrát přispět i to, že nově příchozí již nebudou umísťováni do osad vně zelené linie, jak tomu bylo v první vlně, nýbrž do blízkosti severoizraelského města Akko.