1. cvičení

1. cvičení


"První ritus" je velmi jednoduchý. Má jediný účel: urychlit otáčení jednotlivých center. Děti to při svých hrách dělají stále.
Postavíte se zpříma a rozpažíte ruce rovnoběžně se zemí. Pak se otáčíte kolem své osy, až se vám lehce točí hlava. Důležité je, abyste se otáčeli zleva doprava, jinými slovy ve směru hodinových ručiček.
Většina dospělých se bude zpočátku otáčet jen asi šestkrát, než se jim zatočí hlava. Jako začátečník se také nepokoušejte o víc. Jestli máte potom chuť si sednout nebo lehnout, protože se vám příliš točí hlava, udělejte to. Já jsem to také udělal. Provádějte zkrátka tento první ritus pouze tak dlouho, než se vám začne točit hlava. Postupem času, když budete pravidelně provádět všech pět ritů, budete se moci točit stále vícekrát a pocit točení hlavy bude stále víc ustupovat.
Aby se tento pocit zmenšil, můžete použít pomůcku, kterou užívají tanečníci nebo krasobruslaři. Než se začnou otáčet, soustředí se na jeden bod přímo před sebou. Když se pak otáčejí, udržují očima kontakt s tímto bodem tak dlouho, jak je to možné. Když jim zmizí ze zorného úhlu, protože hlava se točí spolu s tělem, rychle ji otočí a opět se na něj soustředí z druhé strany. Tento bod jim pomáhá neztratit orientaci a rovnováhu.
Když jsem byl v Indii, ohromoval mě pohled na maulávijáhy, nebo známějším termínem tančící derviše, jak se v náboženské extázi ustavičně točí dokola. Když jsem začal praktikovat tento první cvik, vzpomněl jsem si ve spojení s derviši na dvě věci: že se otáčejí všichni vždy jen jedním směrem a že i staří dervišové na mě působili mužným, silným, zdravým dojmem daleko víc než většina mužů stejně starých.
Když jsem o tom mluvil s lámy v klášteře, potvrdili mi, že otáčení dervišů má skutečně velmi blahodárný účinek, ale může být také nebezpečné. Vysvětlili mi, že otáčení přes míru může některé z čaker “předimenzovat", což může vést k vyčerpání. Proud vitální energie se zprvu zrychlí, ale pak se zablokuje. Vybuzení a pozdější útlum způsobují zvláštní psychický stav, který podle mne derviši mylně spojují s duchovním nebo náboženským zážitkem."
“Lámové naproti tomu," pokračoval plukovník, “se neotáčejí až k excesu. Zatímco vířící dervišové se otáčejí často několiksetkrát, lámové jen dvanáctkrát, maximálně jednadvacetkrát, což pro stimulaci vířivých center energie v těle naprosto stačí."