3. cvičení

3. cvičení

 

“Třetí ritus se má cvičit bezprostředně po druhém. Je také velmi jednoduchý. Musíte klečet na podlaze s napřímeným tělem a opírat se prsty u nohou. Ruce leží po straně trochu zezadu, dlaněmi na stehenních svalech.
Pak zvolna skloňte hlavu a zátylek dopředu a přitáhněte bradu k hrudi. Potom hlavu opatrně zakloňte dozadu, ale jen tak daleko, jak je vám to příjemné. Zároveň nakloňte páteř trochu dozadu. Během zaklánění si pomáhejte tím, že se opřete pažemi o stehna nebo o hýžďové svalstvo. Pak se navraťte do výchozí pozice a začněte ritus znovu.
Stejně jako u druhého cviku i zde byste měli dbát na rytmus dýchání. Zhluboka se nadechněte, když se zakláníte a vydechněte, když se vracíte do výchozí pozice. Hluboké dýchání je nanejvýš prospěšné, naplňujte proto plíce co nejvíc.
Pozoroval jsem při společném provádění tohoto ritu více než 200 lámů. Aby odpoutali pozornost od všeho vnějšího, zavírali oči, a mohli se tak plně koncentrovat. Před tisíciletími objevili lámové, že všechny odpovědi na tajemství života se nalézají uvnitř nás. Objevili, že původ všech věcí, které ovlivňují a vytvářejí náš život, je v nitru každého člověka.
Západní člověk nebyl nikdy schopen tomuto pojetí porozumět. Domnívá se, stejně jako jsem se domníval já, že náš život je formován nekontrolovatelnými silami materiálního světa kolem nás. Většina lidí na Západě například věří, že je to přírodní zákon, že naše těla musejí stárnout a chátrat. Lámové ale došli vnitřním poznáním k vědomí, že je to iluze, předpověď, která naplňuje sebe sama.
Lámové, obzvlášť ti, kteří obývají tento zvláštní klášter, vykonávají pro svět velmi důležitou práci. Tato práce však není ve fyzické, ale v astrální rovině. V této rovině pracují pro lidstvo na celém světě. Je to rovina, která leží vysoko nad vibracemi fyzického světa a je silným ohniskem, v němž se jen s malou ztrátou energie dosahuje mnohého.
Jednoho dne svět s údivem procitne, aby spatřil zatím netušené věci, které se postupně připravovaly prací lámů a jim podobných. Rychle se blíží doba, kdy nastane nový věk a objeví se nový svět. Bude to epocha, v níž se člověk naučí uvolnit své mocné vnitřní síly, které mu umožní překonávat války a nákazy, nenávist i hořkost.
Takzvané "civilizované" lidstvo dnes ve skutečnosti prožívá nejčernější z černých epoch své existence. Bude však tím připraveno na lepší, krásné věci. Každý z nás, kdo se snaží pozvednout své vědomí na vyšší rovinu, přispívá k tomu, že vědomí celého lidstva jako celku se povznáší. Tak má praktikování pěti ritů dosah daleko převyšující osobní, fyzický prospěch, který přináší."