Abatyše

Odvozeno z aram. 'abba, »otec«, později lat. abbatissa. - Představená ženského kláštera.