Abdest (wudu')

Částečný abdest (wudu')
Před vykonáním modlitby musí být člověk v dobré tělesné pohodě a ve stavu čistoty. Je nezbytné omýt části těla, které jsou běžně vystaveny špíně nebo prachu či smogu. Tento obřad se nazývá ABDEST (wudu') a provádí se nejlépe takto:
1. Vyhlašte úmysl, že tento úkon slouží uctívání Boha a čistotě.
2. Umyjte si třikrát ruce až po zápěstí.
3. Očistěte si ústa vodou, rovněž třikrát, nejlépe však kartáčkem.
4. Očistěte si nosní dírky vtahováním vody, opět třikrát.
5. Třikrát si umyjte celý obličej oběma rukama, pokud je to možné, od horní strany čela k bradě a od ucha k uchu.
6. Třikrát si omyjte pravé předloktí až na konec lokte, pak proveďte totéž při omývání levé ruky.
7. Utřete si celou hlavu nebo jakoukoli její část vlhkou rukou, a to pouze jednou.
8. Utřete si vnitřní strany uší ukazováky a jejich vnější strany pomocí palců. Palce by měly být vlhké.
9. Utřete si mokrýma rukama krk.
10. Umyjte si obě nohy po kotníky a to třikrát. Začněte pravou nohou.

Tím je abdest u konce a člověk, který jej dokončil, je připraven k modlitbě. Je-li abdest vykonán řádně, může jej osoba podle svého přání použit pro mnoho další modliteb. Dáváme přednost tomu, aby se abdest obnovoval co nejčastěji . Je dobré abdest vykonávat v určeném pořádku, i když abdest bude přijat i od osob, které takový pořádek poruší. Abdest vykonaný zmíněným způsobem pro modlitbu dostačuje, není-li však nějak zrušen.

Zrušení abdestu :
Abdest je rušen, jestliže:
1. Dojde k vyměšování, např. moči, stolice, tělesných plynů apod.;
2. Dojde k výtoku krve nebo hnisu a podobných látek z kterékoli části těla;
3. Dojde ke zvracení;
4. Člověk usne;
5. Dojde ke ztrátě rozumu požitím drogy nebo jakékoliv toxické látky.
Jestliže nastane některá ze zmíněných věcí, je nutné abdest obnovit. Po vyměšování by měla být použita voda, protože toaletní papír nemusí být pro účel čistoty a modlitby dostatečný.

Úplná nahrazení abdestu (tajammum)
Tajammum nebo uchýlení se k čisté zemi může nahradit abdest a dokonce i koupel. Povoluje se v následujících případech:
1. Jestliže je člověk nemocný a nemůže používat vodu;
2. Jestliže nemá v dostatečném množství přístup k vodě;
3. Kdyby mu voda způsobila obtíže nebo způsobila nemoc;
4. Kdyby konání abdestu člověku zabránilo účasti na pohřební modlitbě nebo modlitbě ld, za něž neexistuje náhrada.

V každém takovém případě je možné provést tajammum, které se provádí takto:
1. Udeřte oběma rukama o čistou zem nebo písek či na kámen.
2. Otřepejte si ruce a otřete si s nimi obličej stejně jako při abdestu.
3. Opět udeřte oběma rukama o zem a otřete si pravou paži k lokti levou rukou a pak otřete levou ruku pomocí pravě ruky.

Toto tajammum je symbolickým projevem důležitosti abdestu, jenž má pro uctívání Boha a pro zdraví životně důležitý význam. Když islám zavedl nutnost opakovat abdest, bral v úvahu nejlepší hygienickou formulaci, kterou nedokázala předvídat žádná duchovní doktrína nebo lékařský předpis.

Zvláštní nařízení při abdestu
Pro abdest islám přikazuje určitá opatření. Jestliže má člověk ponožky nebo punčochy na nohách nebo si je po vykonání obřadu natáhl, není nutné si je při obnovení abdestu sundávat. Místo toho je možné přejet přes ně mokrou rukou. Ponožky nebo punčochy by si však člověk měl sundávat alespoň jednou za dvacet čtyři hodin a umýt si přitom nohy. K této praxi se lze uchýlit i v případě, že má člověk na nohou boty a jejich podrážky jsou čisté a boty vypadají čistě. Jestliže je na částech těla, které mají být při abdestu omyty, nějaké zranění, je možné otřít obvaz poranění mokrou rukou, kdyby sundávání obvazu a umývání poranění způsobilo další obtíže.

Úplný abdest (koupel ghusl)
Celé tělo s nosními otvory, ústy a hlavou se musí umýt v úplné nové koupeli před začátkem modlitby v následujících případech:
1. Po intimním styku;
2. Po polucí ve spánku;
3. Po uplynutí menstruačního období u žen;
4. Na konci šestinedělí kojících žen. Jestliže toto období skončí dříve než za čtyřicet dní, měl by se vykonat úplný abdest.
Měli bychom zdůraznit, že na začátku koupele nebo abdestu si člověk musí uvědomit, že jej koná kvůli čistotě a uctívání Boha. Člověk, který provádí abdest, částečný nebo úplný, by měl tento úkon spojit s výroky slavícími Boha a žádajícími Ho o správné vedení. Podoby těchto výroků jsou detailně popsány ve vypracovaných náboženských zdrojích. Nezná-li člověk správné znění doporučovaných výroků, může pronášet i vlastní věty. Dostačuje, jde-li o výroky chválící Boha a jsou-li pronášeny upřímně.