Abhaja mudra

Abhaja mudra

 

Pravá ruka je zdvižena do výše hrudi, dlaň ukazuje dopředu. Levá ruka leží na levém stehně, v klíně nebo u srdce.
Toto gesto vidíme na mnoha zobrazeních božstev. Slibuje věřícímu ochranu a zbavuje ho strachu. Ukazuje také sílu příslušného božstva.
Musíme mít na paměti, že obavy nebo strach jsou zásadně známkou slabosti. V čínském učení o pěti prvcích se praví, že slabost prvku ohně vytváří strach z bližních, slabost prvku dřeva strach z ovládání druhými, prvku kovu strach před příliš malým nebo příliš velkým odstupem (osamělost), slabost prvku země a prvku vody strach z výzev a života vůbec. Strach má nekonečně mnoho podob, ale jeho příčinou je vždy slabost. Nejvyšším přikázáním jogínů je život bez násilí. Čím je člověk silnější, a tím myslím také v mentálně-duchovní rovině, tím spíš bude schopen žít život bez násilí, protože silný člověk je zřídka napadán. Mnoho lidí je také oslabeno svými vnitřními boji, tím, že nejsou zajedno sami se sebou. Tyto vnitřní boje potom přenášejí navenek tak, že přitahují vhodné partnery pro boj. To vše musíme mít na paměti, když se utíkáme k této mudře. Mudra sama nestačí. Protože ale práce s těmito negativními duševními vzorci je dlouhým procesem proměny, může
vám v situacích, jež vyvolávají strach, nejprve pomoci tato mudra s doporučenou vizualizací.
Představte si na své hlavě stříbrný nebo zlatý trychtýř. Při nádechu proudí trychtýřem do vaší hlavy a odtud do těla božské světlo (odvaha, dobrá vůle a důvěra). Nechte se jimi naplnit. Při výdechu proudí světlo vaší pravou rukou zase ven, a vy ho namíříte na dotyčného člověka nebo dotyčnou věc, jimž musíte čelit. Možná tak chcete dosáhnout hned k několika najednou – prosím, nedělejte si násilí. Dělejte tuto meditaci často na nějakého člověka nebo nějakou věc, s kterým/kterou máte problémy, a nechte se překvapit pozitivním výsledkem!
Afirmace: Věřím v to dobré v tomto člověku, na této věci, a to dobré mi bude zjeveno.