Abrahám

Patriarcha Starého zákona je duchovním praotcem světových monoteistických náboženství: židovského (viz judaismus, křesťanského a islámu (Ibrahím. Jeho význam spočívá v tom, že někdy v době mezi 20. a 16. stoletím před Kr. s ním Bůh uzavřel smlouvu. Abrahám je pokládán za genealogického praotce všech Izraelitů a Arabů.