Abrahámova apokalypsa

Židovská sbírka legend, vzniklá kolem roku 100, představuje Abraháma jako vynikající vzor víry: jako první prorok zná bibli už před jejím vznikem a dospívá zázračným způsobem k Bohu.