Achaiah

Achaiah

genius zdaru v namáhavých pracích. Atribut: Bůh dobrotivý a trpělivý. Evokujeme ho, chceme-li získati trpělivost ve studiu tajemství veršem: Miserator et misericors Dominus, longanimis et multum misericors