Achaiah

Achaiah je andělem trpělivosti. Netrpělivost je běžným utrpením, které bereme za samozřejmost. Když věci neprobíhají tak rychle nebo hladce, jak bychom si přáli, máme tendenci se mračit nebo šklebit z frustrace. Netrpělivost pramení z naší touhy věci řídit a z neochoty poddat se proudu života. Měli bychom vlastně příležitost zpomalit a více si všímat světa okolo nás raději vítat.

Achaiah je také nazýván odhalitelem přírodních tajemství – dalších klíčů k prospěchu z trpělivosti. Trpělivost nám dopřává čas k pozorování a poznávání přírodních rytmů a vzorců. Ocenění je magickým procesem, který probíhá obousměrně, neboť příroda nás ráda pustí do svého tajemství, když se cítí být uznávána.

Pokud chcete uvolnit všechnu frustraci a napětí, pocházející z netrpělivosti, volejte si na pomoc anděla Achaiaha. Nemusíte mu psát petici nebo provádět invokaci, stačí, když se naučíte sami sebe pozorovat a vždy, když se přistihnete, že podléháte netrpělivosti, zpomalte, na pár vteřin zavřete oči a začněte vdechovat jméno Achaiah. Představujte si ho, jak se na vás moudře a věci znale usmívá, pak otevřete oči, nadechněte se a vklouzněte do proudu života. Brzy vás netrpělivost přejde.