Achašveróš

V knize Ester Starého zákona (Ester 1,1; Ezdráš 4,6; Daniel 9, 1) měl perský král Xerxes hebrejské jméno Ahasver. Na něho bylo přeneseno vyprávění o nesmrtelném Henochovi a vznikla legenda o věčném Židovi: židovský obuvník Ahasver odpírá Ježíšovi na cestě na Golgotu odpočinek před svým domem a je pak odsouzen k věčnému putování. Lidová pověst jej líčí jako přízračnou postavu pronásledovaného Žida.