Adhán - Svolávání k modlitbě

Svolávání k modlitbě (adhán)
Věřící vykonal abdest a je připraven k modlitbě. Když nastane čas modlitby, je dobré v souladu s Tradicemi proroka Muhammada pronést svolávání k modlitbě ( adhán). Modlící se stojí směrem ke qible (směrem ke Ka'abě v Mekce], zvedá obě ruce k uším a hlasitě pronáší následující text:

  • Alláhu Akbar (Bůh je největší), (opakuje se čtyřikrát);
  • Ašhadu An La Illáha-il-l-Láh (Dosvědčuji' že není boha kromě jediného Boha), (opakuje se dvakrát);
  • Ašhadu Anna Muhammadan Rasúlu-l-láh (Dosvědčuji, že Muhammad je Prorokem Božím), (dvakrát);
  • Hajja 'Ala-s-sálah (Pojďte rychle k modlitbě), (dvakrát a obrací tvář doprava);
  • Hajja 'Ala-l-faláh (Pojďte rychle k úspěchu), (dvakrát, obrací tvář doleva);
  • Alláhu Akbar (Bůh je největší ze všech), (dvakrát);
  • Lá lláha llla-l-láh (Není Boha kromě jediného a opravdového Boha), (jednou).

Když se svolává k časné ranní modlitbě, přidá vyvolávač jednu větu hned za část 5. Požadovaná věta zní takto:

  • As-salátu Chajrun Minan-naum. (Modlitba je lepší než spánek), (dvakrát).