Agni

Bůh ohně se vyskytuje ve třech podobách – na obloze plane jako slunce, v povětří se rodí jako blesk a na zemi hoří v lidských příbytcích či na obětním oltáři. Sedí na beranu.