Aker

Aker byl v období Staré říše (2700 před n.l.) egyptský bůh země.

Sleduje prostor mezi východním a západním obzorem podsvětí a střeží bránu, kterou do říše mrtvých vstupuje král. Zajišťuje také bezpečnou plavbu lodi boha slunce Rea, když v noci proplouvá podsvětím. Někdy také nese lodní stěžeň. Je rovněž považován za ochránce před hadím uštknutím. Bývá zobrazován v podobě dvou lidských nebo lvích hlav obrácených k sobě zády.
 

Bůh země Aker byl zosobněním východního a západního horizontu, které znázorňovaly vchod a východ z podsvětí. Bohyně Aker byla znázorněna dvěma lvy sedícími k sobě zády nebo pruhem země se lví nebo lidskou hlavou na každém konci (jednou otočenou k východu a druhou k západu).