Aladiah

Aladiah

genius zdraví a štěstí v podnikání. Atribut: Bůh milostivý. Evokujeme jej, chceme-li získati jeho darů, veršem: Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quemadmodum speravimus in te