Amen

 

Staň se, budiž, správně, pravda, vpravdě, tak. Z hebrejšiny přešlo do křesťanství. Věřící po přednesení prosby knězem potvrzovali vyřčenou modlitbu a připojovali se k ní slovem: "Amen." Používá se jako zvýšení síly nějakého potvrzení. (Z tohoto hlediska poněkud neodpovídá původní praxí, když po modlitbě říká "amen" sám ten, kdo pronášel modlitbu.) Používá se též na podporu nějakého tvrzení či zdůraznění důležitého výroku nebo též jako znamení konce promluvy. V evangeliu se vyskytuje 26x.