Amon

Amon byl původně egyptský bůh vzduchu a později bůh slunce a vlastně Slunce samo. Spolu s dalšími bohy tvořil božské Osmero, tzv. Ogdoáda. V období Nové říše byl Amon vůbec nejvyšší bůh celého egyptského panteonu.

Amon pravděpodobně existoval již v předdynastické době, tehdy byl ale nedůležitým bohem. Jeho postup na vrchol je velmi složitý a ne zcela jasný. Většího významu Amon dosáhl až po velmi dlouhé době, někdy během vlády 11. dynastie. V průběhu 12. dynastie byl přijat jako hlavní bůh Egypta a byl prohlášen za krále bohů.

Amon měl takovou moc, že by se s malou nadsázkou dalo mluvit i o monoteismu. Mimo jeho politický význam byl Amon také nejuctívanějším bohem mezi obyčejnými lidmi, kteří ho nazývali vezírem chudiny. Takového významu nabyl díky úspěchu thébských vládců.

Jeho skutečný původ však není znám, o jeho vzniku a minulosti nemáme téměř žádné důkazy. Přesnější poznatky o Amonovi máme až z počátku Střední říše.

Faraon Ahmose I., který zbavil Egypt ponižující nadvlády Hyksósů trvající 100 let, pozvedl Vaset na hlavní město země a přivedl Amona na vrchol moci. Jeho velká královská manželka Ahmose-Nefertari získala titul “Božská manželka Amona”. Tak začala tradice, kdy tento titul získává každá velká královská manželka.

Své prvenství si Amon udržel po neuvěřitelných 500 let, což je nejdéle v egyptské historii a možná nejen v té egyptské.

Jak Amon sílil, rostla síla a bohatství i jeho kněžích, kteří byli tak bohatí a mocní, že přestali být závislí na faraonovi. Měli různá privilegia, neplatili daně a dostávali od králů štědré dary.

Možná právě tento fakt zapříčinil odstranění Amona za vlády faraona Achnatona, který zapřel veškeré egyptské bohy, zabavil jejich majetky a jediným pravým bohem nazval Atona.

Po Achnatonově smrti, která byla možná násilná, kněží přesvědčili jeho nástupce, aby zpět vrátil Amona.

Amon se tedy vrací na své místo. Amenhotep IV. byl jediný faraon, který se proti Amonovi takto otevřeně postavil. Králové z 19. dynastie si od kněžích udrželi odstup a získali nad nimi moc, byl to hlavně Seti I. a Ramesse II., králům z 20. dynastie se to už nepodařilo.

Bůh Amon ztratil svůj význam po nástupu Amonova velekněze Herihora na trůn, Vaset upadl.

 

zdroj: https://www.egyptologie.cz

 

V období Nové říše získal Amon postavení hlavy panteonu. Takového významu nabyl zejména díky úspěchu místních thébských vládců, kterým se po období rozvratu podařilo znovu sjednotit Egypt a celý jej ovládnout. Na Bílé kapli faraona Senusreta I. v Karnaku popisuje Amona jako "krále bohů".

Významné postavení získal Amon také díky sloučení se starobylým slunečním bohem Héliopole Reem a tak vzniklo božstvo Amon-Re. Byl také spojován s bohem plodnosti Minem - bůh Amon-Min.

Jméno Amon znamená "Skrytý" a jeden z jeho přídomků zněl "Tajemný ve formě" ačkoliv byl obvykle znázorňován v lidském těle s korunou s dvojicí vysokých per. Byl také představován jako beran s rohy směřujícími dovnitř, směrem k hlavě. Jeho manželkou byla supí bohyně Mut a jejich potomkem byl měsíční bůh Chonsu.