Anachoreta

 

Poustevník. Pojmenování pro lidi, kteří se vzdálili do pouště (pustiny), kde se modlili, postili a cvičili v bohomyslnosti (např. ctihodní Pavel Thebaidský, Antonij Veliký, Jeroným adal.; u nás Ivan Český).