Anael

Anael je jiné jméno pro archanděla Hagiela, vládce Venuše, která je planetou lásky. Anael je andělem sňatku a žehná párům, které si zvolily posvěcení lásky spojením svých osudů a uzavřeli sňatek. Anael přeje veškerému vyjádření lásky a náklonnosti mezi lidmi, ale víře a oddanosti požadovaným při sňatku žehná obzvláště. Pokud doufáte ve sňatek jako v naplnění vztahu, v němž žijete vy nebo lidé, na nichž vám záleží, můžete si na pomoc volat anděla Anaela. Anael se nemůže lidem plést do osudu, ale v případě, že je možné, aby se vaše přání splnilo, si můžete být jisti, že vám anděl Anael otevře všechny nezbytné dveře vedoucí na radnici. Předkládám rituál na vzývání Anaelovi pomoci:

Ve jménu Všemocného stvořitele, v němž všechno má svůj začátek i konec, Tě vzývám, archanděly Anaeli, zasvěcený anděly sňatku, abys požehnal vztahu mezi ……… a ……… (doplňte jména) a hájil ho a abys mu dovolil rozkvést ve skutečnou oddanost, posvěcenou manželským svazkem.

Děkuji Ti a ctím Tě za vyslyšení mého přání, a to ve jménu Všemocného.