Anafora

 

Pozdvihovaná oběť, nebo prostě: oběť, obětina. Někdy se pojem anafora používá pro prosforu, z níž byl vyňat tzv. "Beránek" - část chleba určená k proměně na Tělo Kristovo. Také se takto označuje část liturgie věrných.