Analoj

 

Malý vyvýšený stolek, pult či stojan, na nějž se klade Bible, když se z ní čte (nebo bohoslužebné knihy). Na analoje se pokládají ikony, určené k uctívání (ikony na stěnách a na ikonostasu je zvykem nelíbat - ikony vystavené na analojích zastupují při uctívání všechny přítomné chrámové ikony). Většinou má analoj sešikmenou horní desku a čtyři nohy (analoj na ikony by měl mít boky buď potažené chrámovým povlečením nebo by měl mít plné stěny, aby nebyl pod ikonou vidět prázný prostor).