Stonehenge (Anglie)

Stonehenge (Anglie)

Proslulý chrám Stonehenge v Británii postavený pravděpodobně 1800 let před naším letopočtem. Podle některých vědců byl vlastně observatoří: ze středu Stonehenge je vidět velký kámen (na ilustraci směrem nahoru), stojící mimo vlastní obvod chrámu, který sloužil jako vizír: jestliže se při pohledu ze středu chrámu přímo za ním objevilo Slunce, nastal letní slunovrat, tedy 21. června. K zaměření stejného dne se prý používaly i sloupy spojené červenými čarami vedoucími směrem nahoru. Červené čáry, směřující napravo, stanovily postavení Slunce v době zimního slunovratu, to je 21. prosince. Podobně sloužila stavba Stonehenge i k zaměřování postavení Měsíce na zimní a letní obloze. Někteří historikové s tímto výkladem nesouhlasí: zdá se jim příliš vykonstruovaný a navíc neurčuje význam ostatních sloupů.

 

Název „Stonehenge“ jistě pochází ze staré angličtiny, ale není známo, co přesně znamená. Existují dvě hlavní teorie, které se liší pouze v druhé polovině názvu. Obě teorie tvrdí, že první polovina názvu „Stone“ (ve staroangličtině „stān“) znamená „kámen“. První z těchto teorií však říká, že druhá polovina názvu, staroanglické slovo „hencg“, znamená „henge“, tedy v překladu „šibenice“. Druhá tvrdí, že toto slovo (tentokrát „hinge“) znamená „zavěšený“. Není tedy jasné, jestli je pravým názvem „Kamenná šibenice“ nebo „Zavěšený kámen“.

V dnešní angličtině se slovo "henge" překládá jako příkop a za ním val. Tímto systémem "zabezpečení" bývala stavba Stonehenge dokola obehnána. Příkop a za ním val můžeme vidět například i kolem megalitického kruhu v Avebury.
 

Nejstarší je kruh o průměru 110 m z vnější strany tvořený příkopem a z vnitřní strany valem, vybudovaný okolo roku 3100 př. n. l. Val byl jen 0,5 m vysoký. Příkop byl 2 m hluboký a na jeho dně byly umístěny kosti zvěře a skotu, aby se půda zpevnila.

Přibližně mezi lety 2600 až 2400 př. n. l. byly vztyčeny kamenné bloky, které jsou široké veřejnosti nejznámější. Jedná se zejména o kruh o průměru 33 m. V době svého vzniku byl patrně tvořen 30 svislými "sloupy", na kterých spočívalo 30 vodorovných překladů. Uvnitř tohoto kruhu bylo patrně 5 trilitonů (2 svislé kameny jako sloupy, na kterých spočívá jeden vodorovný jako překlad) rozestavěných do tvaru podkovy, která se otevírala na severovýchod. Tato podkova měla asi 14 m v průměru a jednotlivé kameny, kterými jsou trilitony tvořeny, váží každý okolo 50 tun.
 

Roku 1910 Angličan Horatio Barber zkonstruoval letadlo a bylo velkým štěstím, když jeho zkušební pilot s tímto letadlem minul „Stonehenge“ a havaroval nedaleko.

Větší kameny jsou v současnosti zality do betonu. Při stavbě byly kameny vsazeny do jam a utěsněny kamennou drtí. Avšak po obou světových válkách kameny následkem otřesů začaly vypadávat. Proto byli tehdejší archeologové nuceni rizikové kameny zabetonovat. I přesto však jeden z kamenů v roce 1963 spadl při velké vichřici.

Při vykopávkách z roku 1920 byla pod jedním z kamenů nalezena láhev portského vína. Na štítku láhve byl vyznačen i rok a toto víno pocházelo z roku 1810. Zátka však shnila a většina vína vytekla.

30. ledna 2007 archeologové objevili poblíž Stonehenge zbytek vesnice. Tento objev vyvolal spekulace o tom, že Stonehenge mohlo sloužit jako pohřebiště pro tuto vesnici. Vesnice se nacházela v Durrington Walls, ve vzdálenosti asi dvou mil od Stonehenge, a byla zde umístěna obdobná dřevěná kruhová stavba. V okolí byly také nalezeny nástroje a hroty šípů. Bylo vykopáno celkem osm domů, archeologové však věří, že jich celkem bylo alespoň 25. Oznámil to archeolog Mike Parker Pearson na tiskové konferenci, kterou svolala National Geographic Society.