Aniel

Aniel

genius věd a umění, zjevení přírodních tajemství, inspirace filosofické. Atribut: Bůh ctností. Evokujeme, chceme-li dosíci jeho darů, zvítěziti a osvoboditi město od obležení, veršem: Deus virtutum, converte nos et ostende faciem tuam et salvi erimus