Antimins

 

Hedvábný (nebo lněný) šátek, posvěcený a podepsaný biskupem, který tímto potvrzuje pověření konat na něm božské liturgie (resp. svatou eucharistii). V současnosti je na něm zobrazováno Kristovo snímání z kříže (resp. pohřeb Páně). (V Ruské církvi nutně obsahuje částečku z ostatků svatých mučedníků.) Bývá uložen na svatém prestolu složený pod evangeliářem; při liturgii se rozprostře. Bez něj se nekoná liturgie. -- Antimins pochází z prvokřesťanských dob, kdy byli křesťané často nenadále přepadáni nejprve pohany a později heretiky; tenkrát nejenže nemohly být v chrámech zbudovány pevné stálé prestoly ze dřeva či kamene, ale dokonce i samotných stálých chrámů měli pomálu. (Antimins byl tedy jakýmsi přenosným oltářem, mohl se rychle rozložit kdekoliv, a stejně tak rychle se mohl i se svatými Dary složit a odnést.) -- Do dnešních dob se antimins udržel, protože dle pravidel svatých Otců musí být každý chrám vysvěcen biskupem, jenže kvůli množství chrámů a velkým vzdálenostem (např. v Rusku) to není možné, či se z jiných důvodů neslouží ve vysvěceném chrámu, a proto lze sloužit eucharistii na předem biskupem posvěceném antiminsu, který kněz uloží na oltářní stůl a může pak na něm sloužit jako na vysvěceném prestole. -- Svaté ostatky vkládané do antiminsu nám připomínají, že první křesťané sloužili božskou liturgii na hrobech mučedníků. -- Jak vidíme, tak v ruském pojetí došlo ve způsobu používání antiminsu ke spojení dvou původně oddělených náležitostí nutných pro konání liturgie: 1.) předpisu sloužit na ostatcích mučedníků; 2.) předpisu sloužit na antiminsu, jímž biskup uděluje pověření ke konání eucharistie. V Řecké církvi jsou tyto dvě náležitosti doposud oddělovány; ostatky mučedníků jsou při vysvěcení chrámu vždy biskupem uloženy do svatého prestolu (eparchie zde bývají mnohem menší než v Rusku); řecké antiminsy tedy běžně bývají bez svatých ostatků (v Řecké církvi je možno sloužit liturgii i na biskupem nevysvěceném prestolu; stačí, že je na něm rozprostřen nějakým biskupem vysvěcený antimins a zároveň je na něm položena schránka s ostatky svatých mučedníků).