Apofatická teologie

 

cesta mlčení o Bohu. Tento způsob teologie je založen na ideji, že není možno Boha popsat a cokoliv o něm říci. Proto toto pojetí teologie úzkostlivě respektuje Boží nepopsatelnost, a tudíž se o Bohu, který přesahuje všechny lidské pojmy, vyjadřuje se jen v negativních formulacích - takže říká pouze, čím Bůh není (není smrtelný, není omezený, není uvězněn v čase ani v prostoru, nemá počátek, nemá konec atd.)