archanděl Azrael

Azrael, z arabského Azra'il (عزرائي) nebo Azra'eil (عزرایل), je islámský anděl smrti. Bývá též nazýván Azrail, Ashriel, Azaril, Azriel, Izrail, Izrael a Ozryel nebo persky Mordad (مورداد). Izrail znamená "ten, komu bůh pomáhá".

V Koránu se jméno Azra'il neobjevuje, místo něho se objevuje buď jméno Abou-Jaria (أبو جارية), nebo Malaikat Al-Maut (مليكة الموت) (doslovný překlad andělé smrti, nikoli jen jediný anděl). Jeho úkolem je sběr duší a jejich odvádění před soud. Jelikož se o něm nezmiňuje ani Korán, ani Hadís, není přímo součástí náboženství. Někteří jej považují za legendu, jiní tvrdí, že byl přejat z jiných náboženství.

 

Ačkoli některé zdroje spekulují o spojení mezi Azraelem a židovským knězem Ezrou, který vyvedl Židy z babylonského zajetí, bývá obvykle zobrazován jako archanděl, jehož minulost je mnohem starší.
Spíše než jako pouhé zosobnění smrti bývá Azrael v islámských zdrojích obvykle uváděn jako podřízený boží vůli "těšící se nejhlubší úctě". V židovské mystice bývá ztotožňován se ztělesněním zla, nikoli nutně či specificky přímo se samotnou smrtí.

V závislosti na názorech a pravidlech různých náboženství může být uváděn coby bytost sídlící ve třetím nebi. Má čtyři tváře a čtyři tisíce křídel a celé jeho tělo tvoří oči a jazyky, jejichž počet odpovídá množství lidí obývajících zemi. Bude poslední, kdo zemře, a ve velké knize neustále zaznamenává a maže jména lidí při jejich narození a úmrtí.
 

Známý rovněž jako Azrail, Ashriel, Azriel, Azaril, Anděl smrti.

Jméno Azrael znamená „ten, jemuž pomáhá Bůh." Jeho úlohou je především pomáhat lidem dostat se po fyzické smrti do Nebe. Azrael utěšuje lidi před jejich fyzickým skonem, zajišťuje, aby při umírání netrpěli a pomáhá jim v asimilaci na druhé straně. Dodává rovněž truchlící rodině hojivou energii a božské světlo, aby jim pomohl se ztrátou se vyrovnat. Azrael podporuje přátele a členy rodiny zemřelého a usnadňuje jim život materiálně, duševně i citově. Ztratíte-li někoho, přivolejte Azraela, aby vám poskytl pomoc a útěchu.

Azrael rovněž spolupracuje s poradci, kteří usnadňují svým klientům překonat žal a řídí jejich slova a skutky tak, aby měly maximální účinnost. Přivolejte Azraela, aby poskytl útěchu umírajícím lidem, které máte rádi, a pomohl jim v čase přechodu. Azrael je k dispozici všem, kteří ho potřebují. Můžete ho rovněž požádat, aby pomáhal vašemu zesnulému, i o to, abyste se s ním setkali v nebi.

Archanděl Azrael je velmi decentní a klidný. Chová velký respekt k lidem postiženým žalem, ale nevnucuje se nikomu, kdo o něho nestojí. Navíc je zdrojem klidné síly a útěchy.

 

Říká:
„Během noci úzkostného žalu beze spánku, kdy se zmítáte a převracíte, dokáži utišit vaši neklidnou mysl a pomohu vám usnout. Odpočatá mysl a tělo jsou silnější a schopnější překonat žal. Neváhejte proto a přivolejte mě, abych se v případě potřeby za vás modlil, pomáhal vám a přimlouval se za vás. Přivolám k vám i jiné anděly a vaše blízké a učiníme vše, co je v Boží moci, abychom vás podpořili dynamickou láskou."

Pomáhá:
    *
utěšovat umírající a truchlící
    * převést duši právě zesnulého
    * tišit žal
    * truchlícím - materiálně, duševně a citově

 

INVOKACE

K přivolání archanděla Azraela není třeba žádného zvláštního oděvu ani chování. Stačí upřímná žádost o pomoc v situaci, která je spojená se žalem nebo s úmrtím. Stačí na něho pomyslet a Azrael přispěchá. Zde je příklad invokace:

„Archanděle Azraeli, přijď mě, prosím, utěšit. Pomoz mi, prosím, ať se srovnám. Zbav mé srdce těžkostí a pomoz mi, prosím, uvědomit si požehnání, které patří k této situaci. Pomoz mi, prosím, ať se vypláči, a spoj mě s mým drahým člověkem v Nebi. Žádám tě, abys poskytl tomuto spojení dostatek energie, abych s ním mohl jasně komunikovat. Vím, že můj drahý (nebo drahá) je v mé blízkosti a sleduje nás. (Popište Azraelovi celou situaci spojenou se žalem). Děkuji ti, Azraeli."