archanděl Bariel

Energie archanděla Bariela je vize a vytvoření nového dokonalého světa. V tomto dokonalém světě budou zvířata a všechny ostatní živé bytosti respektovány a ctěny jako oduševnělé bytosti.
Země je svaté místo. Každá živá bytost, která na ní žije, je také svatá. Každé zrnko prachu je svaté, protože je částí Božího Stvoření a bylo zrozeno z prazákladu všeho života.
Každé zneužití Stvoření znesvěcením Země a jejích bytostí mění tvář naší planety, zhoršuje životní podmínky a vede k přírodním katastrofám. Nedostatek úcty a chybějící soucítění s ostatními živými bytostmi ústí v jednostrannou fixaci na získávání pozemských majetků.
Tím, že se člověk chápe jako vědomí oddělené od ostatních živých bytostí, vyřazuje sám sebe z jednoty všeho života. Neváží si sebe ani ostatních a žije proto s vědomím života bez úcty, která má být kompenzována mrtvým majetkem.
Archanděl Bariel reprezentuje princip nevyčerpatelné hojnosti, tryskající z lásky a vděčnosti vůči všemu životu.
Učí nás chápat planetu Zemi jako živoucí organismus a nás samé jako části tohoto organismu - chráněné, vším zabezpečené a milované. Volný tok energetických proudů, které řídí archanděl Bariel, vytváří základ pro odpovídající jednání vůči dalším stvořením. Naše láska a soucítění jsou výživou pro kolektivní růst a ovlivňují zjemnění pozemské struktury. Každé utrpení, které naším soucítěním a naším spojením s ostatními živými bytostmi snížíme, teče jako živoucí energie, jako milost a naplnění zpět k nám.
Archanděl Bariel posiluje cit a vnímání ostatních forem života. Učí nás například rozumět zpěvu velryb srdcem.
Velryba je silové zvíře, skrze které vysílá archanděl Bariel svá poselství světu. Může tě také zavést k tvému silovému zvířeti, pokud si to budeš přát.
Archanděl Bariel spojuje našeho Ducha s plamenem Světla Lorda Maitrey, který v nás probouzí mistrovské vědomí nekonečné dobroty a milujícího soucítění se všemi bytostmi. Opakování jména Maitreya v těchto mediálně přijatých textech souvisí s tím, že se působením Lorda Maitrey dokončuje návrat Kristova vědomí v novém věku a tato karetní sada archandělů podléhá jeho zvláštní ochraně.

 

Poselství

"Já, archanděl Bariel, jsem vás přišel prosit, abyste opět naslouchali hlasu Země. Buďte zahaleni větrem pravdy, vodou lásky, ohněm obnovy a stůjte pevně na Zemi odpovědnosti, abyste ve svém jménu posvětili Stvoření Otce-Matky-Boha. Pociťujte mé láskyplné objetí a objetí celého světa. Přináším do vašich vědomí veselí a dávám vám smích a čistou radost života."