archanděl Chamuel

Chamuel (latinsky Camael; česky Ten, který hledá Boha; také Kamuel, Camiel nebo Camniel) je jedním z andělů židovsko-křesťanské mytologie. Bývá označovaný jako jeden ze sedmi archandělů. Katolická církev přisuzování jmen archandělům - kromě Michaela, Gabriela a Rafaela - neschvaluje, protože nejsou uvedena v Písmu svatém.

Chamuel je projevem Boží krásy ve hmotě.  Jeho „pole působnosti“ jsou především vztahy, ať už se jedná o partnerské, kamarádské, rodinné nebo pracovní. Silou lásky spojuje i dělí, vytváří harmonii a zvyšuje frekvenci vibrací. Též povznáší vibrace míst a místností a přináší hluboký mír a důvěru. Učí, že se máme nechat unášet životem a Boží energií. Chamuel se nazývá také andělem dobročinnosti a tolerance. Jeho energie je přítomna při modlitbách, zpěvu, tanci, povznášejících koncertech. Poznaly jsme, že nám může pomoci najít „partnera duše“. Díky němu jsme pochopily, co jsme dělaly a děláme špatně v partnerství, ale i jiných vztazích. Vidíme se krásnější, něžnější. Pomůže ale i ve stresových situacích, inspiruje a podpoří v nás kreativitu. Jeho jméno znamená "Bůh je můj cíl" nebo "Hledající Boha". Jeho barva je růžová nebo lososově oranžová.

Důsledkem působení této energie je čistá radost a blaženost. Kdo přijde do styku s energií archanděla Chamuela, tomu se chce smát a tancovat a objímat celý svět.

Život může být užíván plnými doušky, protože je opět objeveno a oživeno dítě v nás.

Archanděl Chamuel podpůrně působí všude tam, kde se ztratila radost z pozemského života a má být opět objevena. Otevírá vědomí všemu, co činí radost, kráse, něze, harmonii a všemu, co vyjadřuje na Zemi Boží dokonalost.

Opět se obnoví tok tvůrčí síly a je vyjadřován hudbou, herectvím, malováním, psaním a jinými uměními.

Archanděl Chamuel umí vyzvednout na povrch kreativní vlohy, které jsou skryty v každém člověku. Tím se stává život bohatším a plnějším. Je také jemně podporován vývoj duše. Z tvůrčích činností se mohou zrodit hluboké poznatky.

Vztahy získávají vlivem energie archanděla Chamuela jiný význam. Milostné vztahy nabývají na hloubce a intenzitě. S partnerem naší duše je možné zažít Boží lásku, v přátelství se odráží hluboké spojení duší, důvěra a bezpečí. Archanděl Chamuel přivádí duši k její rodině.

Jeho energie je také cítit v kontaktu s dětmi, zvláště s takzvaně postiženými dětmi. Jsou často naplňovány láskyplnou energií archanděla Chamuela a přinášejí na Zemi jeho záření.

Ve významu jeho jména "Bůh je mým cílem" je cílem míněna láska, protože Bůh je čistá láska. A tato čistá láska zahrnuje každou "jinakost", která stejně existuje pouze z lidského hlediska.

 

Poselství

"Přivádím vaše pohledy k srdci duše a ke skutečné myšlence, ve které sídlí Bůh. Můj oheň lásky tryská z centra Božího plamene.

Zahřívám vás zevnitř a zaplavuji vás růžovým Světlem. Posiluji vaši víru v lásku Boží, dávám vám naději a důvěru v Život.

Moje energie je hravá a přesto se soustředí na to podstatné. Vede k pravdě. Jste-li opravdoví ve své mluvě a činech, jste skutečně v lásce Boží. Stojím při vás v obdobích starostí a tehdy, když vaše srdce ztěžkne ztrátou. Buďte si vědomi Boží péče skrze mne.

Chamuel, bratr ve Světle." 

 

Známý rovněž jako Camael, Camiel, Camiul, Camniel, Cancel, Jahoel, Kemuel, Khamael, Serafiel, Šemuel

Jméno Chamuel znamená „ten, který vidí Boha" nebo „ten, který hledá Boha." Chamuel je obvykle na seznamu sedmi hlavních archandělů a je pokládán za mocného vůdce v hierarchii andělů, známých jako „mocnosti." Mocnosti jsou andělé, kteří dohlížejí na ochranu světa před hrůzu vzbuzujícími nízkými energiemi. Odrážejí každého, kdo se pokouší zmocnit se světa negativním způsobem. Máte-li strach ze světových událostí, přivolejte Chamuela, aby vás utěšil, chránil a přimlouval se za vás.

Chamuel rovněž chrání náš osobní svět. Pomáhá nám vyhledat důležité součásti našeho života, jako milostné vztahy, přátele, úspěchy, ztracené předměty a smysl života jako takového. Chamuel v nás vytváří silné základy pro naše vztahy a životní dráhu, aby byly dlouhodobé, smysluplné a zdravé.

Archanděl Chamuel je velmi laskavý, láskyplný a příjemný. Víte, že je s vámi, když cítíte příjemné lechtání v žaludku a v celém těle.

Říká:
„Dovolte mi, abych vás provedl životními přechody a usnadnil vám cestu. Mým největším potěšením je přinášet klid a mír, které by nahradily energii bolesti."

Pomáhá:
    * v životní dráze, smyslu života a nalézání ztracených předmětů
    * ve vztazích jejich vytvářením a posilováním
    * ve vyhledávání duševně spřízněných partnerů
    * v udržování světového míru

 

INVOKACE

Přivolejte Chamuela k nalezení všeho, co se zdá být ztraceno. Slyší vaše myšlenky, takže ho můžete přivolat v duchu, a to i v situacích, kdy propadnete panice:

"Archanděle Chamueli, vypadá to, že jsem ztratil (jmenujte předmět či cokoliv jiného). Vím, že nic není nadobro ztraceno, protože Bůh je všude, a proto vše vidí. Veď mě, prosím, abych našel to, co hledám. Děkuji ti, Chamueli."