archanděl Jeremiel

Známý rovněž jako Ramiel, Remiel.

Jméno Jeremiel znamená „Boží soucit." Ve starověkých židovských textech je Jeremiel uváděn jako jeden ze sedmi hlavních archandělů.

Píše se o něm rovněž, že pomáhal Baruchovi, plodnému autoru apokryfických židovských textů z prvního století po Kristu, s jeho prorockými vizemi. Jedna z vizí, příznivě ovlivněná Jeremielem, se týkala příchodu Mesiáše. V jiné vizi provedl Jeremiel Barucha různými úrovněmi Nebe.

Kromě toho, že je archandělem s prorockými vizemi, pomáhá Jeremiel duším, které přešly po smrti do jiného světa, zhodnotit jejich život. Je to služba, s kterou pomáhá i dosud žijícím. Jestliže si chcete provést rekapitulaci svého života, abyste mohli provést pozitivní změny, zavolejte Jeremiela. Pomůže vám provést odvážné vyhodnocení dosavadního života, abyste se mohli poučit z předchozích zkušeností a byli v budoucnosti silnější a soustředěnější na lásku.

Říká:
„Vyhodnocování života v pravidelných intervalech může být pro vás velmi prospěšné při rozhodování o dalších krocích. Pravidelným kritickým vyhodnocováním života plníte svoji povinnost, která vám zpříjemní pobyt na druhé straně. Zhodnotili jste hlavní křižovatky a nebudete trpět ani litovat, že jste si mohli vést lépe.

Vyhodnocení života je samozřejmě mnohem srozumitelnější na druhé straně, ale přesto k němu můžete přistoupit, dokud máte ještě fyzickou schránku. Najděte si klidnou chvíli a požádejte mě, abych vstoupil do vašich myšlenek nebo v noci do vašich snů. Přehraji vám v obrazech hlavní události vašeho života, které roznítí vaše vzpomínky i na ty zdánlivě méně důležité události. Často se stává, že právě v nich najdou lidé to nejvýznamnější. Z nich často vycházejí důležitá ponaučení. Pak můžete snadno postavit vaše názory a rozhodnutí na tom, na co jste přišli, což bude prospěšné nejen pro vás, ale i pro ostatní."

Pomáhá:
    * s jasnovidectvím a prorockými vizemi
    * s vyhodnocováním života a s prováděním životních změn
    * s psychickými sny, včetně jejich výkladu

 

INVOKACE

Máte-li obavy z budoucnosti, přivolejte Jeremiela, aby vám poskytl další postřehy a informace:

„Archanděle Jeremieli, pomoz mi, prosím, rozptýlit obavy, starosti a napětí týkající se mé budoucnosti... a budoucnosti světa. (Vysvětlete Jeremielovi vaši situaci, zvláště to, co vás nejvíce tíží). Žádám tě o tvůj prorocký vhled do mé budoucnosti. Poskytni mi, prosím, jasné rady k tomu, co bych měl učinit nebo změnit k lepší budoucnosti nejen mé, ale i všech, kterých se týká. Děkuji ti."