archanděl Sandalfon

Archanděl Sandalfon spojuje křehký, jemný aspekt duše s odvahou a silou mužského aspektu. Jeho energie má nepopsatelnou hloubku a něžnost. Probouzí v nás romantické pocity a zavádí nás do snových dimenzí, kde se odrážejí naše nejhlubší touhy.

Jeho energie však zahrnuje i možnost uskutečnění snů, tužeb a přání. Hravým způsobem, kterým jsme žili většinou jen v našem dětství, uskutečňuje energie archanděla Sandalfona to, po čem jsme vždy toužili. Jakmile se otevřeme jeho energii, umožňuje nám Archanděl Sandalfon sáhnout po hvězdách a trhat na nebi růže. Tato energie je čistou, opravdovou láskou a má obrovskou moc uskutečňovat, měnit a ovlivňovat věci.

Mnoho lidí touží především po spojení se svým dvoupaprskem a často tuto bytost dlouhou dobu marně hledají. Příčinou je skutečnost, že nebyly zcela rozpuštěny vlastní stíny a stále znovu jsou přitahováni karmičtí partneři, aby se dalo pracovat také na temných částech bytosti.

Dalším důvodem, proč se nemohou sejít dvou paprsky, je vyhasnutí té energie v nás, která nás skutečně uschopňuje milovat, věřit našim snům a mít radost ze života.

Archanděl Sandalfon léčí rány našeho srdce, čímž je opět umožněno radovat se z krás světa, z drobností, z hudby, barev, umění a všeho, co je projevem Boží krásy na Zemi. Jeho energie je výzva k opuštění temného úkrytu smutku a k otevření se lásce. Po temné noci začíná nový den. Tajemství spočívá v poznání, že právě noc zrodila den. Musíme si prohlédnout temnotu, abychom mohli vidět také Světlo dne. Archanděl Sandalfon nás smiřuje s bolestnými zážitky, neboť zprostředkovává poznání, že temnota patří ke Světlu stejně tak, jako bolest k radosti.

Archanděl Sandalfon svou energií podporuje všechny formy způsobů zrodu; duchovní a tělesné. Zvláště zrod Bohyně v nás a její kosmické spojení se svým mužským doplňkem. Sandalfon oznamuje dokonalý stav. Oba póly se sjednocují a spojením Boha a Bohyně v nás samotných bude nalezen grál, který se zdál být dlouho ztracen.

Patří k němu pojmy: setkání s vnitřním dítětem Světla, hledání dvoupaprsku, realizovat sny, připustit pocity a vyzvednout je z úkrytu, otevřít se nebeské a pozemské lásce, vyléčit bolavé srdce, odpuštění na všech úrovních, blaženost, zrození bohyně, mužská a ženská energie se spojují v odevzdání se Božství

 

Poselství

"Já jsem žena v muži a muž v ženě. Já jsem Bohyně a Bůh, kteří se spojují v kosmickém tanci v jednotu. Já jsem dítě v dítěti a dítě v tobě.

Nyní je čas, aby ses opět spojil s vesmírem, sjednotit stín se Světlem a svou duši s jejími ztracenými částmi. Neseš v sobě sémě a dávno by ses již nemusel oddělovat. Čeká v tobě dítě, aby vyjádřilo radost, Bohyně, aby mohla rozproudit milující sílu, a Bůh, aby svou veškerou sílu nasměroval na jeden cíl.

Mimo to je také čas k setrvání v blaženosti.

Ve mně najdeš začátek a konec a bránu k nekonečné lásce.

Budu tam, kde mne potřebuješ, abych projasnil tvé stíny Světlem a spojil tě s vesmírem. Já jsem Sandalfon, tvé probuzení."

 

Známý rovněž jako Sandolphon, Sandolfon.

Sandalfon je jeden ze dvou archandělů, jejichž jména nekončí na „el" (což znamená v hebrejštině „Bůh"). Jméno Sandalfon znamená v řečtině „bratr", což je poukaz na jeho dvojče, archanděla Metatrona. Tato dvojčata jsou jedinými archanděly v nebi, kteří byli původně smrtelnými lidmi. Sandalfon byl prorokem Eliášem a Metatron mudrcem Enochem. Bůh přiřadil oba muže k nesmrtelným archandělům, aby je odměnil za jejich dobrou práci na zemi a umožnil jim pokračovat v jejich posvátné službě z nebe. K Eliášově nanebevzetí došlo tak, že byl vyzvednut na nebesa v ohnivém voze taženým dvěma ohnivými koňmi, který byl doprovázen vzdušným vírem. Tato událost je zaznamenána v druhé kapitole 2. knihy královské.

Sandalfovovou hlavní úlohou je přenášet lidské modlitby k Bohu, aby na ně dostali odpověď. Říká se, že je tak vysoký, aby dosahoval ze země až do nebe. Podle staré kabalistické legendy může pomoci očekávajícím rodičům určit pohlaví jejich budoucího dítěte a mnozí rovněž věří, že se zabývá hudbou.

Zprávy a myšlenky archanděle Sandalfona přicházejí v podobě tichého šepotu andělských křídel - je tak tichý, že nevěnujete-li mu pozornost, odnese ho vítr. Když přivoláváte Sandalfona, naslouchejte slovům nebo hudbě ve vaší mysli, protože se s největší pravděpodobností bude jednat o odpovědi na vaše modlitby.

Pomáhá:
    * s hudbou
    * s modlitbami, s jejich doručením i s odpověďmi na ně
    * s nenarozenými dětmi, s určováním jejich pohlaví

 

INVOKACE

Máte-li modlitbu, na kterou naléhavě potřebujete odpověď, přivolejte archanděla Sandalfona tak, že myslíte na svoji modlit­bu a říkáte: 

„Milovaný archanděle Sandalfone, doručiteli všech modliteb, na které přinášíš odpovědi, žádám tě nyní o pomoc. Doruč, prosím, Bohu co nejdříve moji modlitbu (odříkejte modlitbu). Žádám tě, abys mi předal jasnou zprávu, kterou snadno pochopím. Dej mi, prosím, vědět o pokroku mé žádosti a zda mám něco udělat. Děku­ji ti a amen."