archanděl Sofie

Kdysi byla ženská energie vládnoucí silou na Zemi.
Předkřesťanská doba, nazývaná matriarchát, byla nahrazena patriarchátem - vládou mužského pólu. V matriarchátu byla ženská energie dominantní a vykonávala vládu na Zemi tím, že potlačovala mužskou energii. Nástup patriarchátu znamenal opak, ženská síla byla potlačována a utiskována. Oba principy zažily utrpení skrze svůj protipól, což se projevuje jako trauma v pozemské paměti a jako hluboká jizva v nás samých. Všichni jsme napojeni na kolektivní vědomí Země a v našich emocionálních tělech s sebou neseme naši více než tisíciletou historii.
Vytažení karty Sofie připomíná nutnost léčit karmická zranění, vymazat šok ze zemské paměti a vzájemně smířit mužský a ženský pól.
Sofie sama připomíná pomstychtivé tažení mužského aspektu tvoření proti ženskému aspektu. V podobenství, které přibližuje její historii, je matkou všech andělů, jež prý chtěla bez mužského přičinění tvořit život, a svou potřebou prozkoumat tajemství stvoření k sobě přitahuje pomstychtivé vášně svých milenců. Ti proti ní vymysleli zlý plán, což nakonec způsobilo její pád do hmoty. Zajatá do těla ženy se stává Sofie obětí tělesného zneužívání a duševního ponižování. Právě tím získává žádoucí vhled do mystérií vesmíru, čímž opět vzestoupí a překoná svou září všechny ostatní anděly svou velikostí a moudrostí.
Na příkladu tohoto podobenství je okamžitě zřejmé, o co jde ve vyzařování energie archanděla Matky-Sofie, a také o jaká osobní témata se jedná. N a pozemské úrovni vibruje bolest jako hluboká rána. Jaká ženská bytost o sobě může říci, že se jí nikdy nedotkla žádná bolest způsobená mužem. Násilníci se ve skutečnosti stávají obětmi svého hlubokého strachu z ženské prasíly, Bohyně, která ve starých dobách vládla, strachu ze ženské energie, jak je symbolizována Lilit, první ženou Adama. Sofie nám zjevuje vědění o temném aspektu Bohyně (temném Měsíci), která z vášně opustí zamýšlenou cestu a vytvoří ničivé energie, jež nasměruje proti mužství a proti vlastnímu stvoření.
Zničí, aby nově vytvořila, podobně jako mnoho žen dojde skrze své pokořování a zkušenosti k novému vědomí.
Ze znovu nalezené ženské prasíly mají prospěch také mužské bytosti. Mohou se smířit s vnitřní ženskou částí své bytosti podobně jako celá Země. Jakmile bude umět kolektivní Zemské vědomí vzájemně smířit mužskou a ženskou energii, kdy se vzájemně vymažou role obětí a pachatelů, otevřou se lidstvu nové dveře, za nimiž se skrývá velká moudrost a mystérium stvoření. Z toho bude mít prospěch zvláště věda, která potom přijme svůj ženský protipól a spojí se s duchovními vědami.
S rozpouštěním vědomí o ženském pachateli, které se v současné době karmicky uskutečňuje ve vztazích matek ke svým synům, se rozpouští vědomí oběti a vede k pravdě o původu lidských vztahů.
Soutěživost, závist nebo žárlivost obou pohlaví jen ukazují, že vnitřně ještě nebylo překonáno zajetí v materiálním světě. Ženské učednictví ještě nebylo dokončeno a Bohyně se ještě nezrodila. Přítomnost ženské energie bude tak dlouho pociťována jako ohrožující, dokud nebude ženský princip v nitru osvobozený a dokonalý.

 

Kdysi byla ženská energie vládnoucí silou na Zemi. Předkřesťanská doba, nazývaná matriarchát, byla nahrazena patriarchátem - vládou mužského pólu. V matriarchátu byla ženská energie dominantní a vykonávala vládu na Zemi tím, že potlačovala mužskou energii. Nástup patriarchátu znamenal opak, ženská síla byla potlačována a utiskována. Oba principy zažily utrpení skrze svůj protipól, což se projevuje jako trauma v pozemské paměti a jako hluboká jizva v nás samých. Všichni jsme napojeni na kolektivní vědomí Země a v našich emocionálních tělech s sebou neseme naši více než tisíciletou historii.

Vytažení karty Sofie připomíná nutnost léčit karmická zranění, vymazat šok ze zemské paměti a vzájemně smířit mužský a ženský pól.

Sofie sama připomíná pomstychtivé tažení mužského aspektu tvoření proti ženskému aspektu. V podobenství, které přibližuje její historii, je matkou všech andělů, jež prý chtěla bez mužského přičinění tvořit život, a svou potřebou prozkoumat tajemství stvoření k sobě přitahuje pomstychtivé vášně svých milenců. Ti proti ní vymysleli zlý plán, což nakonec způsobilo její pád do hmoty. Zajatá do těla ženy se stává Sofie obětí tělesného zneužívání a duševního ponižování. Právě tím získává žádoucí vhled do mystérií vesmíru, čímž opět vzestoupí a překoná svou září všechny ostatní anděly svou velikostí a moudrostí.

Na příkladu tohoto podobenství je okamžitě zřejmé, o co jde ve vyzařování energie archanděla Matky-Sofie, a také o jaká osobní témata se jedná. Na pozemské úrovni vibruje bolest jako hluboká rána. Jaká ženská bytost o sobě může říci, že se jí nikdy nedotkla žádná bolest způsobená mužem. Násilníci se ve skutečnosti stávají obětmi svého hlubokého strachu z ženské prasíly, Bohyně, která ve starých dobách vládla, strachu ze ženské energie, jak je symbolizována Lilit, první ženou Adama. Sofie nám zjevuje vědění o temném aspektu Bohyně (temném Měsíci), která z vášně opustí zamýšlenou cestu a vytvoří ničivé energie, jež nasměruje proti mužství a proti vlastnímu stvoření.

Zničí, aby nově vytvořila, podobně jako mnoho žen dojde skrze své pokořování a zkušenosti k novému vědomí.

Ze znovu nalezené ženské prasíly mají prospěch také mužské bytosti. Mohou se smířit s vnitřní ženskou částí své bytosti podobně jako celá Země. Jakmile bude umět kolektivní Zemské vědomí vzájemně smířit mužskou a ženskou energii, kdy se vzájemně vymažou role obětí a pachatelů, otevřou se lidstvu nové dveře, za nimiž se skrývá velká moudrost a mystérium stvoření. Z toho bude mít prospěch zvláště věda, která potom přijme svůj ženský protipól a spojí se s duchovními vědami.

S rozpouštěním vědomí o ženském pachateli, které se v současné době karmicky uskutečňuje ve vztazích matek ke svým synům, se rozpouští vědomí oběti a vede k pravdě o původu lidských vztahů.

Soutěživost, závist nebo žárlivost obou pohlaví jen ukazují, že vnitřně ještě nebylo překonáno zajetí v materiálním světě. Ženské učednictví ještě nebylo dokončeno a Bohyně se ještě nezrodila. Přítomnost ženské energie bude tak dlouho pociťována jako ohrožující, dokud nebude ženský princip v nitru osvobozený a dokonalý.