Archeláos

* rané 5. BC, Milétos nebo Athény
Žák Anaxagory
asi působí v Athénách kolem 450 BC
† pozdní 5. BC, asi Athény

Zčásti myslitel přírody v iónském stylu, zčásti už orientace na společenské problémy.

Žák: Sókratés

Díogenés Laertios II, 16 - 17
Diels - Kranz: B do 2; A do 18