Ardhanariswara

Ardhanariswara je kombinace boha a bohyně. Je-li spodobněním poloviny Šivy a poloviny Gauri, je nazýván Hara Gauri. Stejně tak polovina Višnua a polovina Lakšmí je všeobecně znám jako Lakšmí Narajan.