Ariel

Ariel

genius skrytých pokladů, tajemství a snů. Atribut: Bůh Zjevovatel. Vzýváme ho, chceme-li vzdáti Bohu díky aneb dosíci zjevení budoucnosti, veršem: Suavit Dominus universos et miserationes eius super omnia opera ejus