Ariel

Arielovo jméno znamená „Boží lev“ a ve vizích se často objevuje se lví hlavou. Přestože ho některé autority nazývají padlým andělem, v židovské tradici bývá přijímán jako Rafaelův nejdůležitější pomocník při úkolech léčení nemocí v říši lidí. Lev je symbolem Slunce – protože astrologické znamení Lva je ovládáno právě Sluncem. Slunce představuje vitalitu a životní pohodu. Ariel je tudíž andělem léčení, který se vyvolává při potřebě zvýšení energie nebo v případě všeobecného zeslábnutí. Arielovu pomoc můžete vyvolat modlitbou:

Ve jménu Všemocného Stvořitele veškerenstva, Tě vzývám, Arieli, velký anděly léčení, který obnovuješ zdraví smrtelníků, abys mi dal vitalitu a životní pohodu a já mohl(a) snáze putovat po své cestě v pravdě a lásce.

Ctím Tě a děkuji Ti za vyslyšení této mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.

K posílení této invokace můžete zapálit kopál („lví slzy“) a šest svící: bílé, žluté, nebo z včelího vosku.