Ariel

Biblické vlastní jméno, které může znamenat "obětní krb Boží" nebo "lev Boží", slouží v pozdně židovském učení (viz judaismus) jako označení anděla zemských tvorů, zatímco ve středověké literatuře reprezentuje ducha ovzduší.