Armisael

Podle Talmudu by měla žena při porodních bolestech devětkrát recitovat dvacátý žalm, čímž si zajistí snadný porod. Jako alternativu si můžete zavolat pomoc andělů. Zatímco Gabriel a Temeluch se starají o nenarozené dítě v lůně, anděl Armisael tradičně pomáhá od porodních bolestí. Měli byste si předem naplánovat situaci tím, že si před určeným termínem napíšete andělským písmem petici. Pokud je zapotřebí další pomoci nebo pokud situace začne být kritická, můžete vykonat následující invokaci. (Není-li nastávající matka schopna invokaci sama udělat, může být pochopitelně vykonána v zastoupení).

Zelená je barvou iniciace a porodu, takže nejprve zapalte zelenou svíci. Pokud na místě, kde se dítě rodí, není dovolené zapalovat oheň, představte si při recitaci těchto slov ve směrech čtyř světových stran jasně zelené světlo (začněte na východě a pokračujte ve směru hodinových ručiček):

Ve jménu Všemocného Stvořitele veškerenstva, stvořitele nás dvou, Tě vzývám velký anděly Armisaeli, jako ochránce matky i rodícího se dítěte, abys zabezpečil bezpečný příchod dítěte na svět a uchránil mě (matku) před poraněním a zbytečnou bolestí.

Ctím Tě a děkuji Ti za vykonání Tvé povinnosti a to ve jménu Všemocného.

Síla invokace může být umocněna předchozím vykropením slanou vodou porodního sálu. V naléhavém případě můžete vykonat rituál Pentagramu a požádat o pomoc čtyři velké archanděly.