As-salám alajkum mezi súdánskými muslimy

Dokumentární

Česko, 1999, 58 min


Režie: Viliam Poltikovič 

 

Dokument V. Poltikoviče o zemi, kultuře a náboženství.
As-salám alajkum mezi súdánskými muslimy Náš divák zná Súdán pouze z krátkých zpravodajských šotů. Tento pořad se pokouší zachytit tuto největší africkou zemi mnohem šířeji. Je zde stručně nastíněna historie - mnohé asi překvapí, že v severním Súdánu jsou zvláštní protáhlé pyramidy, zdůrazněna je však přítomnost - válka severu proti jihu, střetávání muslimů a křesťanů, život ve městě i na vesnici. Nastíněna je i ekonomická situace - zemědělské využívání jedné z největších uměle zavlažovaných ploch na světě, které by mohlo uživit nejen Súdán, ale i celou Afriku a zmíněna je i připravovaná těžba ropy, která bude pro Súdán zásadní změnou. Prostřednictvím 4. kulturního festivalu, jehož finále se konalo v době natáčení v Chartúmu, se seznámíme i se súdánskou kulturou - hudba, tanec, výtvarné umění, a navštívíme i tradiční řemeslné dílny, které zpracovávají eben a slonovinu. Závěr pořadu patří islámu a súfismu - islámské mystice. Budeme svědky jedinečných bohoslužeb jednoho súfijského řádu a dervišů. Celým pořadem provází arabista a muslim PhDr. Petr Pelikán. Repríza z roku 1999.(oficiální text distributora)