Askeze

 

cvičení (v původním předkřesťanském významu – atletické cvičení), (duchovní) zápas se svou hříchem pokaženou nižší přirozeností (součást úsilí za získání křesťanské dokonalosti, očištění srdce, potření vášní, osvobození se od nectností a naopak osvojení si ctností). Pán Ježíš pravil: "Ode dnů Jana Křtitele až podnes se království nebeské úsilím dosahuje a ti, kteří úsilí vynakládají, uchvacují je" (Mat 11,12; pravoslavný překlad). Pod tímto "úsilím" rozumíme mučednický či asketický zápas. V praxi jsou asketickými skutky především: půst, odříkání, bdění, sebezapírání, zříkání se tělesného pohodlí a nadbytku (zachovávání skromnosti a minimalizace potřeb k živobytí). „Každý, kdo zápasí, všeho se zdržuje“ (aby získal nepomíjející věnec, tj. odměnu; ...proto umrtvuji své tělo) (1. Kor 9,25-27). „Každý den umírám..." praví apoštol, aby nám dal příklad (1. Kor 15,31).