Asliah

Asliah

genius spravedlnosti. Atribut: Bůh Spravedlivý a Pravdu Zjevující. Evokujeme jej, chceme-li pozdvihnouti mysl k Bohu a dosíci jeho darů duchovních, veršem: Quam magnificata sunt opera tua, Domine! Omnia in sapientia, impleta est terra possessione tua