Atmandiali mudra

Atmandiali mudra

 

Sepněte ruce před srdeční čakrou a nechte mezi dlaněmi volný malý dutý prostor. Na počátku nebo na konci meditace drvili seďte nebo stůjte s roztaženými pažemi zdviženými k nebi.
Když sepnete ruce před hrudí, podporuje to vnitřní soustředění a přináší harmonii, vyrovnanost, klid, ticho a mír. Toto gesto aktivuje a harmonizuje koordinaci levé a pravé hemisféry mozku. Může podpořit prosebnou meditaci, pokud božské o něco prosíte – když se má splnit nějaké přání vašeho srdce. Vyjadřujete tím také svou úctu nebo svůj dík. V Indii je to také gesto pozdravu nebo díku; lidé tak ukazují bližním svou úctu.
Staří Keltové a Germáni navazovali kontakt se svými bohy se zdviženými pažemi. Toto gesto je velice mocné a při pokřesťanštění bylo zakázáno. Později bylo zase zavedeno, ale už jej praktikovali kněží a členové řádů, a ne prostý lid. Kdo má mít moc?
Jak už jsem zmínila, uklidňuje tato mudra naše myšlenky, a tím také nastoluje jasnost. Klidné myšlenky v sobě vždy také obsahují
určitou sílu – sílu, která posiluje tělo a stabilizuje, vyjasňuje a posiluje mysl.
Představte si, že jste na svatém místě síly. Možná znáte nějaké svaté místo síly, které pro vás má zvláštní význam. To si můžete v myšlenkách kdykoli přenést do svého tichého kouta nebo můžete vizualizovat místo, které přesně vyhovuje vašim potřebám. Představte si toto místo tak přesně, jak je to jen možné. Na svatých místech pociťujeme zvláštní energii, zkuste i ji vnitřně vnímat. Tato mudra vás přivede do ticha, a ať nyní přednesete prosbu, otázku, chválu nebo dík – určitě vám bude v příhodném okamžiku, až na to budete připraveni, tím nejlepším způsobem pomoženo. Zůstaňte nakonec ještě chvíli v tichu, ponořte se do míru a radosti božského.
Aýirmace: Pln vděčnosti chci přijmout to dobré, co je pro mě připraveno.