Augustiniáni

V širším smyslu označení pro různé řády, které přijali řeholi sepsanou svatým Augustinem. V užším smyslu dva řády: augustiniánští kanovníci a augustiniánští poustevníci. U kanovníků (Sacer et Apostolicus Ordo Canonicorum Regularium s. Augustini) jde o členy kolegiálních kapitul, kteří žili ve společenstvích podobných mnišskému životu. V 11. století se snažili o církevní reformu. V českých zemích působili od r. 1333, první klášter v Roudnici nad Labem. Augustiniánští poustevníci (Ordo Emeritarum s. Augustini), jeden ze čtyř velkých žebravých řádů, vznikli r. 1256 sloučením různých italských poustevnických komunit. Členem řádu byl také Martin Luther. V českých zemích byly první kláštery již v polovině 13. stol. v Pivoni, Domažlicích a v Praze u sv. Tomáše. V r. 1533 vznikla ve Španělsku reformovaná větev augustiniánů poustevníků - bosí augustiniáni (Ordo Augustiniensium Discalceatorum), první konvent v Čechách byl založen r. 1623 v Praze na Zderaze.